Klubové vedení  

 

V řádných volbách v rámci Valné hromady TJ  dne 28.3 2015 bylo zvoleno vedení klubu s těmito výsledky : 

 

88,9 %  hlasů  -  PIXA Roman  

77,8 % hlasů   -  ŠPAČEK Richard

77,8 % hlasů   -  Zýka Vladimír st.

55,6 % hlasů   -  ČEŠKA  Pavel

výkonný výbor ovšem nemůže být v sudém počtu a tak čtveřici která získala mandát přímo

doplnil s  33,3% hlasy  CULLEN Jakub ,který jako pátý s nejvyšším počtem hlasů svoji

funkci přijal.

Z členské  základny ještě obdrželi několik procent důvěry  LANDA Karel a ZÝKA Vladimír ml. oba 22,3% hlasů.

Další trojice a to  Dolejš Václav, Dolejš Štěpán a Volák Jan získali čestný jeden hlas.

 

Dle našich stanov se také volila délka mandátu. Ten členové TJ zvolili jako 4 letý tedy do 28.3 2019

Nově zvolený výbor také zasednul aby si ze svého středu zvolil předsedu TJ.  A v tajných volbách

se na hlasovacím lístku objevilo  5 x !! jméno PIXA

Vedení  TJ bude tedy zatím dokud se nerozhodne jinak pracovat v tomto složení :

Předseda TJ :                                      Roman Pixa 

Člen výboru TJ a pokladník :              Richard Špaček

Člen výboru a vedoucí st.přípravky :  Vladimír Zýka

Člen výboru TJ :                                 Pavel Češka

Člen výboru TJ :                                 Jakub Cullen (dne 20.6 2015 se obě strany dohodli

že tento člen výboru rezignuje,nezapojil se bohužel vůbec do klubového "dění" ...Náhrada

se tedy hledá....

Záhy sice doplnil pětici ve výboru dlouholetý fotbalista Mořinky Miroslav Melichar, ovšem ten také 

na jaře 2016 svoji funkci "položil" a výbor tedy opět pracuje ve čtyřčleném složení...